ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΒΗΜΑ (24-05-17): Έλεγχοι στα χωράφια από μικτά κλιμάκια της επιθεώρησης εργασίας;

Περισσότερα νέα