ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΗΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ


Περισσότερα νέα