ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

1ο Συνέδριο Νοσηλευτικής στην Αλεξανδρούπολη
Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης διοργανώθηκε στις 4-5 Νοεμβρίου το 1ο Συνέδριο Νοσηλευτικής. Στόχος του συνεδρίου είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση των νοσηλευτών εξασφαλίζοντας ικανά στελέχη υγείας με γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέδου.

Περισσότερα νέα