ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

32 δημοτικά σχολεία στον Έβρο στο νέο διευρυμένο ολοήμερο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας
32 δημοτικά σχολεία θα υλοποιήσουν πιλοτικά το νέο πρόγραμμα ολοήμερων σχολείων στον Έβρο. Τα σχολεία αυτά αντί για τις 4 το απόγευμα θα κλείνουν στις 5.30. Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο να εξασφαλίσει περισσότερα και καλύτερα εφόδια στα παιδιά αναβαθμίζοντας περαιτέρω τη δημόσια δωρεάν παιδεία και αφετέρου να στηρίξει τους εργαζόμενους γονείς, επιτυγχάνοντας μια μεγαλύτερη προσέγγιση μεταξύ σχολικού ωραρίου και του δικού τους.


Περισσότερα νέα