ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

Αλεξανδρούπολη: Ολοκληρώθηκε η Β1 φάση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης θα συνεδριάσει στις 20.06.2022 και ώρα 18:30, προκειμένου να εκφράσει άποψη και να παραλάβει το σύνολο της Β1 Φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αλεξανδρούπολης (εξαιρείται η ΔΕ Τραϊανούπολης). Για περισσότερες πληροφορίες, έχει αναρτηθεί η εισήγηση της Υπηρεσίας στην κεντρική σελίδα του Δήμου www.alexpolis.gr ενώ μπορείτε να τη βρείτε και εδώ: 2022_Εισήγηση_Β1_Φάση_ΓΠΣ

Περισσότερα νέα