ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

Αλεξανδρούπολη: Τοποθετήθηκαν τα 7 νέα στέγαστρα στο Δημοτικό Camping
Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των 7 νέων μεταλλικών στεγάστρων στο Δημοτικό Camping της Αλεξανδρούπολης, τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες σκίασης 56 θέσεων στις μπροστινές θέσεις του camping πλησίον της παραλίας. Η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση των στεγάστρων ήταν αρχικού προϋπολογισμού 230.000 ευρώ με τελική τιμή κατακύρωσης 190.000 ευρώ.  


Περισσότερα νέα