ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

Αργοσβήνουν τα παραδοσιακά καφενεία στα χωριά της Θράκης
Την μείωση του πληθυσμού της Θράκης επισημαίνει ρεπορτάζ της εφημερίδας Χρόνος και του Διονύση Βοργιά, φέρνοντας στο προσκήνιο τα παραδοσιακά καφενεία, που άλλοτε έσφυζαν από κόσμο. Τώρα πια ένα ένα τα καφενεία μειώνονται, γεγονός που καταδεικνύει τη σταδιακή συρρίκνωση του πληθυσμού.

Περισσότερα νέα