ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

Άσκηση κατάσβεσης σε προσομοιωτή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης
Συνολικά 120 πυροσβέστες από όλο τον Έβρο εκπαιδεύτηκαν αυτή την εβδομάδα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης, με τον εξομοιωτή Fire Dragon. Ο “Fire Dragon” είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, που προσφέρει τη δυνατότητα στους πυροσβέστες να εκπαιδευτούν με τον πλήρη ατομικό εξοπλισμό τους, σε ρεαλιστικές συνθήκες πυρκαγιάς, προσομοιάζοντας αστικούς κλειστούς χώρους.

Περισσότερα νέα