ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

Χρήστος Τριαντόπουλος – Υφυπ. παρά τω Πρωθυπουργώ: Εγκαινιάσθηκε το οδικό δίκτυο Ρούσσα – Γονικό και Μ. Δέρειο – Ρούσσα

Περισσότερα νέα