ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

Δ. Κολγιώνης – Αντιδήμαρχος Φερών & Πρωτογενούς Τομέα: “Μελέτη για το αρδευτικό δίκτυο Πέπλου-Κήπων”

Περισσότερα νέα