ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

Διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ στην Κομοτηνή
Από την Τρίτη 12 έως και την Πέμπτη 14 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί διανομή προϊόντων στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας στην Κομοτηνή. Το σημείο διανομής είναι το Πολυλειτουργικό Κέντρο και οι ωφελούμενοι θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά την ημέρα για την οποία έχουν ειδοποιηθεί να προσέλθουν.

Περισσότερα νέα