ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

Επιτροπή για τη διεκδίκηση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης του λιμένα Αλεξανδρούπολης
Συγκροτήθηκε η επιτροπή για την διεκδίκηση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Η επιτροπή θα είναι 10μελής ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο να προστεθεί ένα ακόμα μέλος με την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα όπως αναφέρθηκε σχετικά στην συνεδρίαση της Τετάρτης.


Περισσότερα νέα