ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

Έρχονται 130 Μ1117 – Τον Ιούνιο ακόμη 270 – Σε λιμάνι της β.Ελλάδας θα ξεφορτωθούν
Μ1118
Ακόμη 400 οχήματα Μ1117 αναμένεται να φθάσουν στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς το ΓΕΣ επιταχύνει τις διαδικασίες επιλογής και μεταφοράς των οχημάτων στη χώρα μας. Τα πρώτα 44 οχήματα ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, και προωθήθηκαν άμεσα σε Μονάδες της Πρώτης Γραμμής. Μάλιστα το ΓΕΣ έχει επιλύσει και το πρόβλημα του οπλισμού, καθώς πέτυχε όχι τόσο την παραχώρηση μεταχειρισμένου οπλισμού από τις ΗΠΑ, αλλά και τη σωστή επιλογή υπαρχόντων αποθεμάτων για αξιοποίηση στα Μ1117. Η παράδοση των Μ1117 αυτή τη φορά θα γίνει σε λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας. Τα οχήματα θα προωθηθούν κατά προτεραιότητα σε ειδικές Μονάδες στον Έβρο, ενώ τα νησιά θα ακολουθήσουν. Στα νησιά, οι μονάδες των Μ1117 θα έχουν αποστολή την καταστροφή αεροπρογεφυρωμάτων. Σημειώνεται πως το ΓΕΣ έχει ήδη αρχίσει να μελετά την περαιτέρω αξιοποίηση των οχημάτων, ενώ διερευνάται εδώ και καιρό,  η διεύρυνση του αριθμού που θα παραληφθεί από τις ΗΠΑ.

Περισσότερα νέα