ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

Ετήσια συνάντηση Εταιρικού Σχήματος & Ενημερωτική Ημερίδα της ΣΒΑΑ Αλεξανδρούπολης
Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, την «Ετήσια συνάντηση Εταιρικού Σχήματος & Ενημερωτική Ημερίδα της ΣΒΑΑ Αλεξανδρούπολης». Αντικείμενο της συνάντησης εργασίας ήταν η παρουσίαση και η ενημέρωση για την εξέλιξη προόδου των δράσεων που εντάσσονται στο ΣΒΑΑ Αλεξανδρούπολης και η ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων .

Περισσότερα νέα