ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

Εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού στην «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.»
Συμφωνία για την εξαγορά του 51% των μετοχών της εταιρείας “Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.” από τη ΔΕΗ και του 29% από την ΔΕΠΑ Εμπορίας, υπέγραψαν η ΔΕΗ, η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Damco Energy του Ομίλου Κοπελούζου. Η υπόψη εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή και εκμετάλλευση νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, στην Αλεξανδρούπολη.


Περισσότερα νέα