ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

Εξελίξεις: Πανελλήνιες εξετάσεις και παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος
Πώς το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας προετοιμάζει επαρκώς τους μαθητές για τις πανελλήνιες, ποιος είναι ο ρόλος των φροντιστηρίων και κατά πόσο οι μαθητές διαμορφώνουν την πραγματικά δική τους επιθυμία για το μέλλον τους μέσα από την επιλογή σχολής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Περισσότερα νέα