ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

Ίδρυση τομέα ναυτιλιακών σπουδών στο 4ο ΕΠΑ.Λ Αλεξανδρούπολης
Ανακοινώθηκε από τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας η ίδρυση του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων στο 4ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ. Αλεξανδρούπολης από το σχολικό έτος 2022-2023. Λαμβάνοντας υπόψη το έντονο ενδιαφέρον για την αναβάθμιση και τον γεωστρατηγικό ρόλο του λιμανιού της πόλης, η ίδρυση τομέα Ναυτιλιακών σπουδών δίνει τη δυνατότητα σύγχρονων σπουδών πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, διευρύνοντας παράλληλα τις επαγγελματικές προοπτικές των μαθητών με τις ειδικότητες «Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» και «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού».  

Περισσότερα νέα