ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

Νέο αίτημα για τον αποχαρακτηρισμό της δυτικής χερσαίας ζώνης καταθέτει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης
Νέο αίτημα για τον αποχαρακτηρισμό της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμένα καταθέτει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Αυτό αποφασίστηκε στην συνεδρίαση της επιτροπής που έλαβε χώρα την Παρασκευή.


Περισσότερα νέα