ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

Συνολικά 171 οι αδειοδοτημένες ανεμογεννήτριες στην ορεινή Ροδόπη
171 συνολικά είναι οι αδειοδοτημένες γεννήτριες έως και σήμερα υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της ορεινής Ροδόπης σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΕ .Πρόκειται για 33 άδειες που έχουν χορηγηθεί για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών ,συνολικής ισχύος 850,3 ΜW.

Περισσότερα νέα