ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

Τελωνείο Καστανεών: Ομόφωνα ΝΑΙ από το Δημοτικό Συμβούλιο στην κτιριακή αναβάθμιση του συνοριακού σταθμού
Ομόφωνα “ναι” ψήφισε το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου της Ορεστιάδας, στην πρόταση μετεγκατάστασης του συνοριακού σταθμού Καστανέων. Η συγκεκριμένη πρόταση, περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων, σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων, μια πρωτοβουλία που ανέλαβε μέσω πρότασης η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τελωνείου Καστανεών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ορεστιάδας, το δημοτικό συμβούλιο είναι ένα από τα τρία μέρη, που κλήθηκε να γνωμοδοτήσει θετικά, ενώ το ίδιο έκαναν Στρατιωτικές & Αστυνομικές Αρχές. Το επόμενο βήμα, όπως αναφέρθηκε κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ορεστιάδας, θα είναι η σύνταξη τεχνικής μελέτης που θα καταδεικνύει την ακαταλληλότητα των υφιστάμενων υποδομών και η υποβολή φακέλου στο αρμόδιο υπουργείο, για την αναζήτηση χρηματοδότησης που θα εξασφαλίσει την υλοποίηση της πρότασης.


Περισσότερα νέα