ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

Θωράκισε τον αγωγό που υδροδοτεί το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης η ΔΕΥΑΑ
Θωράκισε τον αγωγό που υδροδοτεί το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης η ΔΕΥΑΑ. Στον αγωγό παρατηρούνταν πολλές φορές βλάβες λόγω του σημείου στο οποίο βρίσκεται και με αυτή την ενέργεια αυτό δεν θα συμβαίνει πλέον.


Περισσότερα νέα