ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση  | Aλεξανδρούπολη

info@deltatv.gr | T: 25510-88430

Το 2023 θα επαναλειτουργήσει το Α’ ΚΑΠΗ της Αλεξανδρούπολης
Εντός του 2023 αναμένεται να επαναλειτουργήσει το πρώτο ΚΑΠΗ της Αλεξανδρούπολης. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Πολυκοινωνικού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Χρηστός Γκουγκουλάκης, πέρα από το πρώτο ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης θα λειτουργήσουν ξανά και αυτά των Φερών και του Πέπλου.

Περισσότερα νέα